Loading...
biomasaLogo

Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice.

Používat pouze RESTEP
splitter
biomasaLogo

Optimalizace využití biomasy při respektování potravinové soběstačnosti, ochrany půdy a řešení konfliktů v rámci suchých period.

Zapnout Modul Biomasa
  • img01
  • img01
  • img01
  • img01
  • img01

MODUL BIOMASA

Komu a v čem pomáhá?

Modul BIOMASA je informační systém, který slouží pro podporu strategického rozhodování v oblasti zemědělství, ochrany půdy a energetiky v rozsahu celé ČR.

Systém hodnotí dopady různých způsobů hospodaření na zemědělské půdě ve vztahu k potravinové soběstačnosti, udržitelnosti kvality zemědělské půdy a možnosti využívání biomasy jako obnovitelného zdroje energie.

Modul BIOMASA může tedy pomoci všem, kteří přijímají strategická rozhodnutí ve zmíněných oblastech. Umožňuje důslednou analýzu dopadů jejich rozhodnutí v širších souvislostech, a to i v kontextu probíhající klimatické změny. Ambicí modulu BIOMASA je tak napomoci udržitelnému způsobu hospodaření na zemědělské půdě.

Kolik potřebujeme půdy pro zajištění potravinového zabezpečení a přiměřené soběstačnosti?

A kolik jí budeme potřebovat v období sucha v kontextu klimatických změn?

Jaké počty hospodářských zvířat nám pomohou zajistit kvalitní zemědělskou půdu?

A budeme schopni pro ně vyprodukovat dostatek krmiva?

Budeme mít dostatek biomasy pro snížení závislosti na fosilních zdrojích a zvýšení podílu obnovitelné „zelené“ energie?

A jaký to bude mít dopad na emise skleníkových plynů?

Jak to funguje?

Modul obsahuje rozsáhlou množinu velice detailních prostorových dat zejména z oblasti zemědělství, ale i z oblasti využívání a ochrany území, a v neposlední řadě i energetiky.

Systém byl navržen a funguje na principu „bottom-up“, což znamená, že informace se skládají postupně od těch nejdetailnějších. Např. když chceme zjistit potenciální výnos nějaké plodiny ve vybrané lokalitě, systém to udělá následovně: (1) najde všechna pole, která se v té lokalitě nacházejí, (2) podle úrodnosti půdy zjistí výnos plodiny na jednotlivých polích, (3) sečte výnosy z jednotlivých polí a vrátí výsledek.
Podobným způsobem postupuje při řešení všech složitých úkolů. Výhodou tohoto přístupu je, že systém dokáže zohlednit lokální odlišnosti. Dvě stejně velká území z jiných částí ČR tak nejspíš dosáhnou jiných výsledků. Zohledňováním lokálních rozdílů je systém použitelný jak v regionálním, tak i celorepublikovém měřítku. Může tak pomoci při rozhodování na různých úrovních veřejné zprávy (ministerstva, krajské úřady apod.).
Fáze projektu

Interaktivní mapy obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice

Řešení navazuje na projekt RESTEP, který byl realizován s přispěním finančního nástroje EU LIFE+ v letech 2011 – 2014 (http://www.restep.cz). Jedním z jeho hlavních cílů bylo vytvoření „Interaktivní mapy obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice“ (https://restep.vumop.cz).
Na projekt BIOMASA navazuje projekt „EKONOMIKA“, který bude realizován v letech 2017 – 2020. Jeho cílem je doplnit do systému možnosti ekonomického hodnocení různých scénářů využití zemědělské biomasy. Problematika bude řešena jak z hlediska přímých nákladů a výnosů, tak i z pohledu nepřímých efektů a externalit (ekosystémových služeb).
CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE – SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)

Úspěch v soutěži o ceny SDGs 2019

Projekt Biomasa obsadil druhé místo v kategorii Veřejná sféra!

Cenu z rukou ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka a vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové přebral při galavečeru cen SDGs ředitel ústavu Radim Vácha.

Internetovou aplikaci vytvořil Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství.

Organizátoři soutěže chtějí jejím prostřednictvím přiblížit české veřejnosti 17 cílů udržitelného rozvoje, které stanovila OSN. Týkají se ochrany životního prostředí i společenských témat.

O SDGs
Každý den čelíme řadě výzev a rozhodnutí, které mají na naši budoucnost větší vliv, než si myslíme. Pokud budeme žít v souladu s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs), můžeme společně proměnit planetu na lepší místo pro všechny. Naplňováním Cílů dokážeme zastavit hlad a chudobu, odstranit společenské nerovnosti, zlepšit ekonomický růst či lépe chránit přírodu. Cíle udržitelného rozvoje přijaly země OSN na summitu v září 2015 v rámci Agendy pro udržitelný rozvoj 2030.