Loading...

Modul Biomasa

Modul Biomasa byl vyvinut v rámci výzkumného projektu NAZV č. QJ1630559 Komplexní podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití biomasy při respektování potravinové soběstačnosti, ochrany půdy a řešení konfliktů v rámci suchých period.

Cílem řešení projektu je výzkum potenciálu využití biomasy na zemědělské půdě pro energetické účely při současném zachování potravinové soběstačnosti, dostatečné produkce krmiv pro hospodářská zvířata a ochrany.

Certifikované mapy

Mapy optimálního modelového využívání orné půdy s ohledem na potravinovou soběstačnost a ochranu půdy prezentují nový způsob hodnocení hospodaření na zemědělské půdě. Obsahují informace o potenciální (modelové) bilanci biomasy na orné půdě a informace o vlivu hospodaření na bilanci uhlíku v půdě. Informace tak dávají komplexnější pohled na problematiku produkce biomasy v kontextu ochrany zemědělské půdy (konkrétně omezení jejího znehodnocování vodní erozí).

Metodika k mapám je zde: 

Česká republika
Královéhradecký kraj
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Kraj Vysočina